< Tillbaka

2 December - 2010

HIV och de homosexuellas sex.

Fler fall och i ett senare stadie; med rubriken Pliktens Pris så försöker DN reda ut vad som "gått fel" i informationen kring HIV Jag är glad att HIV/AIDS uppmärksammas på fler nivåer Tidigare var vi inte bara rädda för att ta i smittade personer, vi var rädda för att ta i ordet

I artikeln delar man upp smittovägarna i tre:

Förutom de fåtalet fall av mor till barn-smitta finns tre kategorier av smittvägar: heterosexuellt smittade, homosexuellt smittade samt smittade genom intravenöst missbruk

Jag förstår inte denna uppdelning Den tydligt avgränsade och mest logiska uppdelningen borde ju se ut enligt följande:

Den naturligt överförbara smittan, mor till barn Den sexuellt överförbara smittan, sexuellt umgänge Den intravenöst överförbara smittan, missbruk eller blodtransfusioner


Om man väljer att dela upp den smittoväg som sker genom sex i heterosexuellt umgänge och sex i homosexuellt umgänge så gör man sig själv två stora otjänster  För det första, att smittovägen skulle se annorlunda ut om det sker analt eller vaginalt är knappast skäl nog att särskilja dem, skälet känns snarare högst gammaldags Bevisligen finns det ju grupper som är extra utsatta (prostituerade etc) inom den grupp som smittas sexuellt, men det är ju således en subuppdelning

Den andra skadan denna relativt klantiga uppdelning medför är en stigmatisering Den om farligt, äckligt, hemskt Den som gör att gemene man tänker på sex när man säger homosexuell men på personens helhet när man hör heterosexuell Det som gör att vi tänker sex när vi hör HIV men tänker sjukdom när vi hör cancer En avvikande sexuell preferens är hos alltför många det första man ser hos och förknippar en person med  Jag skulle vilja tipsa DN  att leta svaret på sin fråga i riktningen fler sanningar, punkterade rädslor och kullkastade fördomar

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design