< Tillbaka

9 December - 2006

Fråntagen frihet.

En 41-årig svensk medborgare kommer att få, eller har kanske i skrivandets stund redan fått, sina tillgångar frysta Han är "välkänd" enligt SÄPO, som dock aldrig lyckats lägga fram bevis mot honom, och därför är man inte förvånad över det amerikanska finansdepartementets beslut Detta leder i sin tur till en topplacering på FN: sanktionslista, vilket automatiskt leder till alla EU-länder följer och införlivar dessa sanktioner

Han blir belagd med reseförbud och får sina tillgångar frysta Dessutom är det brottsligt att ge honom pengar och han är förbjuden att arbeta Men det värsta av allt är att det i nuläget inte behöver förtydligas exakt vad anklagelserna gäller och att han inte behöver ställa inför rätta för att sanktionerna ska vinna laga kraft Han måste, mot alla svenska rättsprinciper, bevisa sin oskuld snarare än att den anklagande, USA, behöver lägga fram bevis

Vi låter USA våldta oss och vi ler och tar emot Denna västmakt som inte betalat FN:s medlemsavgift på flera år och ställer sig över och går emot ett överstatligt samfunds beslut, har så mycket makt att vår självaste utrikesminister kan gå ut och hävda att allt har gått rätt till; "vi följer bara de lagar och regler som vi står under" Utan att ifrågasätta Vi lever efter sviterna av ett rättsövergrepp mot tre somalier som fick sin slutgiltiga upplösning i höstas, ett resultat av ett havererat försök att lyda i absurdum Har vi inte lärt oss något Eller när Bodström vinkade av två egyptier på Bromma flygplats, ihärdigt påhejad av maskerade CIA agenter, är det glömt

Om denna man har gjort sig skyldig till hälten av de saker han misstänks för så är det fruktansvärt och han behöver ställas till svars Men på demokratiska grunder och under inga omständigheter utan en ordentlig rättsprocess Det är ju en av de grundpelare vårt demokratiska system vilar på

Jan Andersson jämförde detta förfarande med den skenrättegång som utpelas i boken "Processen" av Kafka Jag kan inte annat än att hålla med

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design