< Tillbaka

15 December - 2006

Allt vi vill ha är fred på jorden. Eller?

Jag blev sittande mitt bland alla flyttkartonger med "mina vänner" i handen Den kära boken som de flesta hade Svaren egenhändigt stavade; Stail som bästa musik, hest som favoritdjur och min lilebrår häter Men en sak var lika för de flesta Under min högsta önskan stod det "Fred på jorden" Och jag tror att de flesta skulle skriva under på det än idag Det är nåt vi alla vill ha Men begreppet är så mångtydigt

Vad är fred på jorden FN har säkert en förklaring men jag tror inte många av oss har tagit del av den Är det när man inte bråkar med någon, en form av absolutism Eller när vi inte bråkar med vapen Eller när vi inte bråkar utan vapen och inte heller hotar att gå hem och hämta ett Är krig en väpnad konflikt, ofta med etniska inslag, understödd av en tredje part

Hur vi än väljer att definiera det så är det en allmänt vedertagen önskan Alla skulle säkert säga att "vi skulle bidra till fred om vi bara kunde" Här är min poäng Fred är så abstrakt att vi inte ser vår del, eller frånvaro snarare, i det hela Vi väljer att handla med diamanter fast conflict diamonds skördar extremt många dödsoffer mellan olika etniska grupper och "nykoloniala" makter i Sierra Leone Vi konsumerar produkter som inte hade kunnat vara oss tillhanda om det inte hade pågått en konflikt där en part stod som segrare Allt handlar ju om pengar och om makt

Jag säger inte att jag själv är perfekt, långt ifrån Skulle jag få berättat för mig alla konflikter jag bidrar till så skulle jag nog vilja sluta leva Det jag vill påvisa är bara sambandet mellan vår barndomsutopi och vår egen roll och världen Vi lever inte i en nation med stängda gränser, det har vi inte gjort på länge Vi lever i en global värld och man kan inte bara skylla på andra Utan oss som utövare och konsumenter hade många konflikter aldrig kunnat ges bränsle att existera Inte ens John Lennon med Imagine eller Bono med sin "Peace on earth" går fria från det gemensamma ansvaret vi axlar

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design