< Tillbaka

25 Januari - 2007

Kyoto, Bush och dåliga argument


När Bush kom till makten efter presidentskiftet 2001 så bestämde han, ensidigt och nästintill omdelbart, att USA skulle ta tillbaka sin ratificiering av Kytoto-protokollet (This) "plan will harm our economy and hurt American workers" Bush avvisade regleringarna i Kyoto-avtalet med hänvisning till USAs ekonomi; företagen skulle inte klara av denna orimliga utläppsreglering Han gick så långt som att hävda att de drabbade företagen inte skulle godkännna dessa regleringar I ett land med 4% av jordens befolkning men 25% av dess utsläpp hoppades George W få dricka bubbelvatten i samband med redovisningar av storföretagens kvartalsrapporter

På ekonomisnyheternas sidan 6 i DN, 24 januari, står att läsa hur flera ledande storföretag i USA ställer krav på en ökad reglering av växthusgaser Inte nog med att initiativet kommer från dem själva, de "går emot den linje som drivits av president Bush" (DN 240107) Dessa samma företag som Bush lade sina änglavingar runt för att skydda

I ett uttalande på wwwwhitehousegov 13 mars 2001 beskrev han den sitution med dålig strömförsörjning som rådde i Kalifornien och som han ansåg vara outhärdlig Ett bevis, enligt honom själv, på att det vore vansinnigt att ställa krav som minskade utsläpp "Näringslivets intresse för frågan är delvis en följd av att flera delstater i USA med Kalifornien i spetsen börjat agera på egen hand för att minska utsläppen av växthusgaser" (DN 240107)

Visst har amerikanska lobbygrupper bidragit till ett ökat intresse och engagemang för vår miljö, men om människor på gräsrotsnivå kan åstadkomma storförändringar, borde inte en lagstiftning enligt Kyoto-avtalet också ha gjort det Eller var, och är fortfarande, George orolig för sin egen legitimitet, bevittnar vi tvivel hos hans egen självgoda förmåga Svettigt

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design