< Tillbaka

20 Februari - 2007

Varför låter vi kyrkan ta "den blomsterid" som gisslan?

Min kompis sitter i föräldrarrådet på dotterns skola Efter julavslutningen hade man fått in en skrivelse från två föräldrar som protesterade mot att avlsutning hölls i kyrkan Muslimer! trodde alla Men det visade sig vara två råglonda ateister Först då satte debatten igång på allvar

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell" SKOLFS 1994:1

2007 har vi alla sorters religioner och trosuppfattningar bland elever och dess familjer men de kristna värderingar ligger än idag till grund för vårt skolväsende När man ifrågasätter varför skolavslutningar måste hållas i kyrkan, påvisar många traditionen och vikten av dess fortlevnad Men varför måste traditionen vara förknippad med Kristendom Att vi sjunger "Den blomstertid" just i kyrkan är väl mer av praktiska skäl; det är svårt att hitta lokaler som håller stora grupper med folk Att däremot predika kan väl ingen, med handen på hjärtat, tycka är en tradition att vidhålla 2007 Vad har den med skolan att göra

Vi ska kalla oss sekulariserade och folk går ur kyrkan för att det är värt de hundralappar man slipper lägga på kyrkoskatten Ändå kan vi inte släppa den konservativa förteställning av barn i vita klänningar och blommor i håret som framför altaret prisar Gud med sin lovsång Pinsam och ogenomtänkt dubbelmoral!

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design