< Tillbaka

22 Februari - 2007

Folkmordet som USA inte vill kalla folkmord om kostnaden blir för hög.


En brilliant författare vid namn Samantha Power har tagit tag i historien av folkmord, ändra från tiden då begreppet uppfanns Hon beskriver i "A problem from Hell America and the age of genocide" den nitiske polacken Raphael Lemkins strävan efter att få till ett begrepp som innefattade den massförföljelse och dess konsekvenser på Armenierna av det Ottomanska riket under första världskriget Som juisk student problematiserade han runt detta "Crime without name" Han stod för en lobbyaktion som hade gjort EUs lobbyister gröna avund, och deta under flera decennier och således helt allena Han ansåg att man borde beakta både den fysiska och kulturella aspekten av en grupp och två handlingar låg till grund för vad som senare skulle utvecklas till det rättfärdiga begreppet Folkmord Detta var "vandalism" och "barbarity"; det senare som "the permitted destruction of national, racial, religious and social collectives" smat det förstnämnda som "destruction of works of art and culture, being the expression of the particular genius of these collectives"

Det var svårt för honom att göra sin röst hörd i fredstid som sammanlänkar de två världskrigen, då övergrepp och konspirationer att utrota kändes avlägset Han konstaterade att "Victors write historybooks" och alla skulle väl skriva under på att de västerländska, och framförallt amerikanska, kunskapsböcker som ligger till grund för vårt lärande inte helt skulle överensstämma med den av de slagna eller fallna

1948 antogs begreppet Genocide efter att Lemkin gett följande:

The perpetrators of genocide would attempt to destroy the political and social institutions, the culture, language, national feelings, religion, and economic existence of a national group

Genocide has two phases: one, destruction of the national pattern og the oppressed gropu; the other, the imposition of the national patterna of the oppressor This imposition, in turn, may be made upon the oppressed population which is allowed to remain, or upon the territory alone, after removal of the population and colonization of the area by the oppressor´s own nationals

Är det inte nu förbannat konstigt att USA inte vill erkänna folkmordet på Armenierna som ett folkmord

USA har lagt fram en deklaration som erkänner de massmord Turkiet begicks på Armenierna 1915 som 1900-talets första Folkmord (Genocide) Många är de som har kritiserat och nekat till den i Turkiet officiella versionen som säger att massmordet var en respons på de turkar som slaktats av armenier, vilka dessutom var betydligt fler Dessa kritiska uttalanden har ju fått Orhan Pamuk att fly landet samt Hrant Dink att mördas

USA har lyckats kringgå Folkmordsresolutionen genom att framhäva Turkiet som en alltför betydelsefull partner och allierad, för betydelsefull att förlora Till och med judiska grupper i USA, själva utsatta för folkmord, har stöttat Turkiet som tack för den hjälp man erhållit för Israel

Turkiets utrikesminister har hotat med förödande konsekvenser om man skriver under deklarationen, och därmed förenas med de 18 länder som redan kallar massakern på armenierna för Folkmord

Vad hände med landet världspolis och dess makt att köra över allt och alla andra Låter man sig hotas av Turkiet på detta vis På samma sätt som man körde över FN då man inledde ett anfall mot Irak så biter man sig nu i tungan för att smörja Turkiet Det handlar om samma konflikt Turkiet har godkännt 4900 överflygningar från USAs håll sen kriget i Irak började och med ett eventuellt anfall mot Iran måste USA hålla hårt i sina samarbetspartners Så hårt att man iten ens kan erkännna en beskrivning på en händelse för snart 100 år sedan och som itne kommer att ha några direkta konsekvenser för Turkiet Förutom att man får stå med dumstruten i ett hörn Men genom att fortfarande hänvis till artikel 301 i strafflagstiftningen så står man redan i hörnet, med rumpan bar

Källor: "A problem from Hell Amrerica and the age of genocide", Samantha Power, Harper Perennial 2002 NY
"Genocide Wars", The Economist, February 17th - 23rd 2007, s31

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design