< Tillbaka

11 Mars - 2007

Muslimsk feminism -alltid ur ett västerländskt perspektiv.

I DN lördag (10 mars) har Kulturdelen ett reportage under sidan Essä om "En iransk feminist" I ingressen, den del som ska ge överblick över artikeln, skriver man att hon "var den första kvinna i den muslimska världen att ta av sig slöjan" Artikeln, som är skriver av en litteraturforskar, beskriver en kvinna, född i början av 1800-talet i nuvarande Iran, som både undervisade och skrev poesi Något som var avsatt för männen

I flera hänseenden är det en kamp för de ideal vi kämpar för i modern tid, vilket är häpnadsväckande Men det är också olyckligt att slöjans vara eller icke vara skall bli synonymt med feminismens vara eller icke vara

Det har länge varit något professorer och allvetare tagit fasta på Men är det så enkelt att vi kan implementera västerländska värderingar för att avgöra vart feminismen tar sin början Vi, i den sekulariserade världen, har ju länge haft patent på den feministiska begreppsutredningen Allt filtreras och godkänns genom oss

Begreppet muslims feminism används ofta för att förena de föreställnignar om kvinnans underordning som ryms inom ramen för Islam Man hävdar att detta begränsar kvinnorna som till fulla inte kan åtnjuta sin frihet Men den västerländska feminismen (jag vet att det är svårt att generalisera men jag måste för att få fram min poäng) är ju begränsad inom sina ramar Vi anser att slöjan är ett förtryck medans många muslimska kvinnor anser den vara ett skydd, en trygghet Sen kan man ju diskutera vad man gömmer sig bakom, poängen här är ju att vi avgöra vad som är förtryck När muslimer sedan invandrar till Frankrike och barnen börjar skolan så blir huvudduk förbjudet och man hänvisar till förtrycket Detta är ju ett förtryck om något

Muslimska kvinnor anser att vi är förtryckta genom skönhetsideal Att operera brösten ser vi som en rättighet, men varifrån kommer idén Kvinnan skall vara fager för mannen annars duger hon inte Är inte det en kvinnlig underordning

Självfallet hittar vi många inriktningar inom muslimsk feminist Men som en övergripande definition kan man säga att muslimsk feminism handlar om bevarandet av kultur och implementering av nya värderingar En del kvinnorörelser arbetar så klart också för en sekulariserad stat, men de har muslimska värderingar gemensamt

Fatima Mernissi var en framstående muslimsk feminist från Marocko Hon var pionjär genom att använda sig av muslimska källor för att agitera för kvinnors rättigheter Hon ansåg att då kvinnors underordning ofta projiceras genom religion och enda sättet att angripa problemet var att använda samma medel

Hur kan vi se muslimerna som begränsade när vi själva är underordnade en hegemoni

Muslimsk feminism är inte lika välformulerad och väletablerad i teorin som många andra, exemplevis black feminism Många väljer att se den som en kvinnorörelse Men den är fortfarande lika legitim Vi måste erkänna den ochsluta krympa dess teorier till en slöjdebatt

Källor för den som vill studera mera:

hooks bell "Ain´t I a woman -Black women and feminism"
Collins, Patricia Hill "Black feminist thought: knowledge, consciousness, and the politics of empowerment"
Mernissi, Fatima "The forgotten Queens of Islam"
Narayan, Uma "Dislocating cultures -Identeties, tradition, and third world feminism
Svensson Jonas "Muslimsk feminism"

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design