< Tillbaka

14 Mars - 2007

Ett praktexempel på oviljan att förstå andra kulturer i allmänhet och muslimska kvinnor i synnerhet!

Har ni läst mitt inlägg om muslimsk feminism från den 11 mars Eller är debatten för laddad för att man ska engagera sig Man vågar inte säga fel av rädsla för att halshuggas av feminister alternativt av en hel religion Det är lättare att diskutera saker där man har ryggen fri (läs: så länge man är så mycket feminist som bara går så blir man inte kritiserad av sina medsystrar i väst och man blir skyddad av västerländska feministpossen)

Nu är det dags att debattera ser ni!

"Tolerans dödar muslimska kvinnor" Författare Lisbeth Lindeborg, fil dr i Statsvetenskap SvD 7 mars
Här har författaren i fråga lyckats göra en vinklad exposé av det förtryck kvinnor under slöjan genomlider Inledningen sätter ribban genom att anklaga väst för att genom försök till förståelse, tolerans och ifrågasättande mörda muslimska kvinnor Den implicita hypotesen lyder; "de är ju lika mycket värda som oss, varför behandlar ni dem inte så"

Författaren väljer att ta upp extrema fall av mansdominas mot kvinnor, enligt henne i Islams namn "Gör vi en lista på kvinnoförtryck inom Islam blir den lång" Jag skulle hävda att gör vi en lista på kvinnoförtryck blir den lång Punkt Självklart berör de fall hon visar på och jag är medveten om att det är svårt för oss som inte blir direkt misshandlade, vare sig psykiskt eller fysiskt, att förstå den smärta som dessa kvinnor genomlider Men det är ju inte absolut för kvinnor under muslimsk flagg
Alla de fall med lyckliga och starka kvinnor, som faller under Islam, tas ju inte upp Inte ett enda exempel tar författaren upp Vilket gör att hennes krossarambition ter sig lite onyanserad Lisbeth Lindeborg tar sig friheten att tala för muslimska kvinnor genom ett par extrema fall, vilket skulle medföra att det inte existerar okuvliga kvinnor, ännu mindre muslimska feminister

”En stor del av skulden för detta finner vi bland människor i väst De ställer inte upp mot förtrycket – istället svamlar de om respekt för andras kulturer” Jag beskrev detta i mitt tidigare inlägg och tänker därför fatta mig kort Men att vi i väst alltid implementerar vårt eget värdeparadigm visar ju på ett förtryck om något!
I ”Theory and methods in political science” så beskriver David Marsh och Gerry Stoker de olika vetenskapliga ansatserna som att ta på sig olika tröjor Men när man har blivit för bekväm omformas tröjan till ”a second skin” Det är svårt att veta exakt hur mycket ens egna förförståelse påverkar en, men att ha en viss självkritik är ett måste Att kalla det förtryck att söka förståelse är ju ganska skrämmande ”Istället för att kritisera islam försöker man förstå” citeras Necla Kelek i texten En förutsättning för att kunna diskutera är ju att man sätter sig in i fenomenet i ett försök att förstå Annars har man ju ingen som helst respekt för det man studerar

Lindeborg hyllar okritiskt Ayan Hirsi Ali och för att knäppa dennes antagonister på näsan så jämför hon med en extremist och fundamentalist vid namn Tariq Ramadan, och kritiserar dennes tid i etern Hon säger att denna man vägrar fördöma stenandet av kvinnorna och vill förbjuda utommuslimska äktenskap för muslimer För det första måste alla, enligt min åsikt vad gäller yttrandefrihet, komma till tals Sen handlar det ju om att debattera och det kan ju bara gynna någon som anser sig ha rätt Dessutom hyllar Lindeborg Tyskland för att ha ett högre tak till yttrandefriheten än i Sverige

Men den stora kritiken mot att använda sig av Tarig Ramadan är att han skulle motsvara det som Ayan Hirsi Ali kritiserar Men hon vänder sig främst mot de kvinnor som är försvarare av islam Istället borde man ju ta in kvinnor från Fatima Mernissis fraktion, som hävdar att feminism och muslim inte behöver vara varandras motsättningar Det hade ju varit mer relevant

Ali riktar också kritik mot kulturrelativister i väst, ”i synnerhet feminister, som inte stödjer sina muslimska medsystrar” Det blir ju farligt när feminism ska bli en elitistisk klubb med klara linjer för hur kampen ska föras När jag kritiserade, på internationella kvinnodagen, att vänsterfeminister delade ut veganmums på Malmö centralstation, poängterade kloka människor i bloggen att det är ju inte fel att feminism ofta förknippas med vänster Istället borde ju alla partier och organisationer göra det på ett eller annat sätt Feminismen håller på att stjälpa sig själv när de interna diskussionerna och tävlan mellan olika fraktioner tar överhand Samtidigt finns ett tvång att vara mer eller mindre feministiskt korrekt idag, vilket är omöjligt då det inte finns en enhetlig föreställning om vad feminism är!
Att använda ordet ”muslimska” i meningen ovan blir ju nästan ett hån Det är ju just detta epitet som gör dessa kvinnor till svaga enligt Ali

”Jag vill att förespråkare för det multikulturella samhället gör sig förtrogna med det lidande som kvinnor – förslavade hemma – måste utstå i religionens namn” Men är det verkligen i religionens namn Dessa män som våldför sig på kvinnors rättigheter finns ju inom alla religioner Se bara på trafficking från Baltstaterna där kristna män ofta är ledare i stora nätverk Är det inte snarare fundamentalister vi har att göra med

Alla personer som Lindeborg tar upp, väljer hon att underbygga trovärdigheten med utnämningar och bemärkelser; Serap Cileli ”Hon har belönats med högsta orden Bundesverdienstkreutz för sitt civilkurage och som räddare av muslimska kvinnor i nöd” eller Irshad Manji ”författare till bestsellern The trouble with islam” Därmed ska vi förstå att detta är hyllade kvinnor med sanningar

Slutligen hävdar hon att vi i Sverige är för fega för att kritisera islam Vi är rädda att bli kallade rasister Och det är just detta författaren har fått utstå; nämligen av svenska MÄN! Men alla svenska kvinnor, jag inräknad, som faktiskt tycker att det är rasistiskt att döma ut kvinnor som vill kalla sig feminister pga deras religion Men så klart, det är ju lättare att få ihop historien genom att återkomma till mäns förtryck På alla plan Men är det verkligen relevant Skulle det inte rent teoretiskt kunna vara så att männen har kommit lika långt, eller rent av längre, i kvinnokampen, och därför agerar ut mot Lindeborg

Aseel M Shakfah tar upp kritik mot Lindeborgs artikel på prime-plats i SvD idag Om någon borde ha kunskap att diskutera runt muslimer och dess feminism, så borde det ju vara denna kloka kvinna! (Denna artikel finns inte ute på webben ännu Men tidningen kostar ju bara 15 kr)

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design