< Tillbaka

28 Mars - 2007

tankar runt kvinnna

Jag har funderat lite kring kvinnor och vår roll i genusedbatten Den är inte helt självklar men om än så viktig Det är väldigt kontroversiellt att kritisera kvinnor för kampen för kvinnan Men lösningen på det patriarkal enväldet är inte så enkel som att kritisera mäns position i samhället Det räcker liksom inte

Ta föräldraförsäkringen Jag är för ett "tvång" av pappaledighet En stor anledning till varför kvinnan tar ut den största delen av föräldrarledigheten beror på att det blir för kostsamt att ha pappan, som i regel tjänar mer, hemma Men man måste börja i någon ände för att få bukt på problemet Pappaledighet leder till bättre status för kvinnan på arbetsmarknaden och i förlängningen blir vi mer jämställda Enligt mig
Men det största problemet tror jag är att kvinnor VILL ta ut föräldrarledigheten i så stor utsträckning som möjligt Kvinnan får en speciell närhet till barnet genom graviditeten och är inte sen att, i många fall omedvetet, stänga ut pappan Ammning är inte bara en nödvändighet utan också en previlegie tillägnat kvinnan Och det blir svårt att dela med sig Jag tror att kvinnorna implicit är de största motståndarna mot pappamånaderna

En annan tanke jag bearbetat med mig själv är svartsjuka Jag tror inte att den innneboende, vi kan kalla den äkta, svartsjukan är marginell Och till detta kommer en vacker freudiansk psykoanalys Desto större är den svartsjuka som många anammar i ett försök att stå upp för sig Jag tror att många, kvinnor i synnerhet, ifrågsätter sin partners ex, bara för att visa en gräns Är hon snygg Vem gjorde slut Måste ni gå på samma fest Frågor med funktion att visa att man är medveten Och inte tänker låta sig köras över Som en varning Då jag fortfarande tror att män är mer otrogn än kvinnor, vilket historiskt sett har varit fallet, är det vår feministiska, ibland press, som gör oss tvungna att markera att otrohet inte tolereras och att "jag vet mitt värde som kvinna" En markering som inte sällan ger upphov till konflikt då svartsjukan inte har sitt ursprung i avund utan snarare används som ett redskap

Jag är rädd att viljan att det feministiska kollektivet ska få överhand gentemot patriarkatet är så stor att vi ibland glömmer våra egna känslor eller känna efter vad som känns rätt för just mig Det är ok att vilja vara hemma med barnet Men då måste man erkänna det Inte inbjuda till pappamånad offentligt för att sedan mota pappan i dörren
Det är ok att lita på sin partner Det är ok att avväpna sig

Däremot är det svårt när man kommit till en viss insikt om kvinnan kontra mannen i samhället att ta steget tillbaka och för en dag, eller en liten stund, sluta bry sig Ibalnd önskar jag att jag slapp se strukturer och mönster
Frustrationen blir då total om någon ber om att man "ska vara lite mindre feministisk en kväll" Feminism är ett perspektiv, en ansats, men även ett sätt att leva sitt liv Man ska tvingas analysera och omvärdera var man står hela tiden, valet ska vara att leva som feminist, inte att feminismen ska passivisera ens förnuft Men förutsatt att man är överens med sig själv så detta epitet man valt att tillskrivas sig respekteras för vad det är

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design