< Tillbaka

2 Juni - 2007

”Ett biologiskt faktum att 40-talistgänget har fel”

Mångas ögon tårades nog av skratt över DN Debatts publikation häromdagen Under parollen ”Ett biologiskt faktum att homoäktenskap är fel” släpper bla Torbjörn Fälldin, Alf Svensson och Ingegerd Troedsson loss Man förkastar den svenska enmansutredning som gjorts på begäran av regeringen Persson och framhäver en direktöversättning av en fransk, parlamentarisk, utredning som man lite friskt direktapplicerar på det svenska folkhemmet Jag vill belysa de delar som fick mig att sätta kellogsen i halsen Den skrattretande rest som blir kvar får hålla tillgodo

Vi får inledningsvis dela författarnas rädsla för att vi inkräktar på barnens bästa, genom att just utnyttja barnen som argument:

”Ska lagar stiftas för att tillgodose vuxnas intressen och krav eller för att skydda barnets (den svagaste partens) intressen och rättigheter”

Vuxnas intresse klingar lite ostämt i mina öron Är vi en sexualitet utifrån intresse Handlar det inte om individers rättigheter snarare än att samla kapsyler eller syssla med korgmålning Dessutom är det väl vi, det existerande samhället, som ger barn värderingar, ie barn mår ju inte per se dåligt av två likkönade föräldrar! (likkönade är ett pedagogiskt ord att använda sig av framför samkönade; här ryms ju även de som är lite odefinierbara men ändå illhänga med på ett hörn)

”I den franska utredningen slås fast att äktenskapet ska förbli den institution som ligger till grund för äktenskapet”

VE DIG ENSAMSTÅENDE FÖRÄLDER, TY DU HAR SYNDAT!

Man vill inte bara att äktenskapet ska handla om kärlek utan ”Det är ett förpliktigande ramverk av rättigheter och skyldigheter som är utformat för att kunna ta emot ett barn och ge det en harmonisk uppväxt”

Självklart har alla föräldrar skyldigheter men måste dessa vara förbehållna en man plus en kvinna Vem är det som säger att alkoholistfarsan bidrar till en solid familj eller att föräldrar som sätter sina barn i fina bilar och privatskolor utan att ge dem annat än materiell kärlek är en kärnfamilj värt begreppets konnotation

”Man konstaterar i den franska utredningen det uppenbara faktum att i en samkönad relation måste ytterligare en person , en tredje part, en person av annat kön, alltid vara inblandad” (min kursivering)

Men vid adoption Inseminering Jag lämnar en utrymme för en konstapaus …………………

”Det faktum att äktenskapet syftar till att säkerställa att livet förs vidare till nya generationer rättfärdigar också att det är förbehållet par som kan bidra till denna reproduktion”

Man alla livmodercanceroffer som blivit sterila, ska de nekas äktenskap "Här får du med dig din jättecysta hem i en påse samt ett dokument som förbjuder dig till ett liv inom de äktenskapliga ramarna Resersättning i luckan till vänster!”

När man lutar sin argumentationskraft och illvilja mot påståendet att det är ”en tusenårig tradition” så måste jag kalkylera undertecknades åldrar, å visst fan blir siffran närmare tusen!

Slutligen så väljer man att göra avkall på den annars så nazistvänliga propagandan genom att tala om hur ”kulturella och religiösa motsättningar av långvarig art kan komma att polariseras” Man förkastar förslag till månggifte som strunt och hänvisar bla till att religioner som tillämpar just detta kan ta illa vid sig Se er omkring, motsättningarna inom olika grupper i samhället läggs på hög Men inte främst pga ovan debatterad fråga

Ta ett steg ut ur er generation och kom på studiebesök i Sverige 2007! Vi är inte Frankrike, och vi förlitar oss inte, okritiskt, till tusenåriga traditioner Och avslutningsvis; det är sex som är förutsättningen för reproduktion, inte äktenskapet Det, om nåt, faller på sin egen orimlighet

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design