< Tillbaka

13 Juli - 2007

Här har ni fortsättning på EXPOs skjutjärnsjournalistik:

EXPO 2/2007

"Emanuel och Sandor är Malmöbor, invandrare -och Sverigedemokrater" Så inleder EXPO ett reportage om Sverigedemokraternas medlemmar med invandrarbakgrund Jätteintressant, om man tycker att en redovisning med utebliven analys är meningsfull Men helt bortkastat om journalisten är osynlig och utan att dra några slutsatser lämnar en "objektiv" analys över det "fruktansvärda förräderi" som detta innebär

En man från Ungern och en man från Grekland, båda med förkärlek till vad de ser som det svunna Malmö, har tröttnat på invandringen och av denna orsak gjort Sverigedemokraterna till sitt parti "Det var bättre förr"-mentaliteten är ständigt närvarande, som så ofta i generationen födda 1940 och med ett spann på 20 år framåt I detta avseende skiljer man sig inte från etniska svenskar Detta, som borde vara centralt i artikeln, nämns inte någonstanns

"Kritiken mot den förda invandringspolitiken bland min generation av invandrare är mycket utbredd De jämför med hur det var när de kom till Sverige, de fick inte gå på någon SFI till exempel, utan det var rätt ut i arbetslivet " (Sandor Herald)

Han pratar om att dagens invandrare, främst araberna, är mycket mer krävande och lite senare framträder anledningen till hans oro; han skräms av "islamiseringen av samhället"

" om man tittar på hur det ser ut i andra länder så är inslaget av islam mycket större än i andra länder" och han säger att tanken "fan, det var synd att den inte brann ner helt och hållet" om moskén som brann i Malmö, har slagit honom

Nina Hagwall är vice ordförande i Sverigedemokraterna och dessutom från Ungern Hon säger, utan att reflektera över skillnaden hon gör mellan etnicitet, att det finns starka sympatier från invandrare, från Östeuropa; "De tillhör medelklassen och de vill att deras barn ska kunna fortsätta att leva som dem, därför stödjer de vår politik" I samma andetag som hon redogör för att landet inte kan svälja "den här" invandringen så anser hon att det ökade intresset hos invandrare som söker sig till partiet "borde en gång för alla ta död på de ständiga beskyllningar om att Sd skulle vara ett främlingsfientligt parti"

Det som man verkar vilja åstadkomma är att lyfta fram dessa bittra röster samt att visa på fenomenets existens Men med sitt abrupta slut och sin ovilja till diskussion kring det faktiska problemet, rasism, så förgör Daniel Poohl sitt eget syfte I artikeln borde två fenomen framhävas:

-Rasismen mellan invandrare Hela tiden, om inte explicit så implicit, så pratar man om araber och islam i samband med dagens invandring Om man hänvisar till religionen så är det självklart att problemet till stor del ligger i denna Detta behöver framhävas och tas upp till diskussion Epitetet invandrare ger inte per se företräde att kritisera andra invandrare

-Som jag nämnde tidigare så handlar det till stor del om en generationsfråga Självklart ser man inte det presumtiva kaos som invandrare skapar när man själv är mitt i denna process Det är betydligt lättare att se detta som observatör, från den redan inbodda och anpassade bänken vid sidan om spelplanen

För att kunna diskutera frågan överhuvudtaget måste vi se de olika delarna Invandringen ur apekten får alla plats Invandring ur aspekten alienation Samt invandringen ur aspekten generationsfråga

Sen ska man ju inte glömma att invandrare från Grekland och Ungern, för att ta några exempel från texten, inte har haft lika svårt med acklimatiseringen, även om varje situation är unik, som människor i arabvärlden Religion och kultur är mer åtskilda i de senare fallen och det gör processen ännu svårare Ungern har samma alfabete som oss, tillskillnad från araberna: "Det är otroligt stor arabiskt inflytande , det står på arabiska i butikerna [i Malmö], man hör det arabiska språket" (Emanuel)

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design