< Tillbaka

23 Oktober - 2007

Älg

Igår snackade jag med Norra Västerbotten, som är Skellefteås dagstidning Jag skulle boka en annons och ville kolla med priset

- Jag vill ha en tvåspalt gånger 110
- t v å s p a l t (man hör hur han fingervalsar på datorn)
- det brukar vara modul 23b
- jaså moduler, det har inte vi
- ok, men hur breda är er tvåspalt, 70 eller 80
- 90
- ok
- ja vi ska ändra detta och införskaffa modulformat, efter nästa älgjakt

Jag måste också började mäta min årscykel i jakt Det är det nya nu!

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design