< Tillbaka

15 November - 2007

Maria Larsson; ta av din låtsasfrisyr och det kristdemokratliga flinet!

Maria Larsson, folkhälsominister och tillika kristdemokrat med gnosjöanda, höll låda på en konferens om suicidprevention i Göteborg med ett förslag på att alla självmord ska utredas av en haverikommission! (DN 15/11) Begreppet förslag får här ge vika för skolboksdefinitionen av utspel

Jag kan förstå resonemanget när sjukvården i form av psykiatri och psykofarmaka är inblandat Hur drabbas efterlevande av denna utredning Det kommer ju inte gå dem förbi i en period av sorg och det minst smickrande just då måste vara en person som nio-till-fem gömmer sig bakom haverikommissionens namnbricka och ställer frågor som vederbörande själv försöker finna svaret på!

Så här skriver hon på regeringens hemsida:

"[] Bemötande ska vara alltid vara respektfullt och värdigt Lyckliga människor kan inte skapas med politiska beslut, men jag kan och vill stimulera goda vanor och motverka missbruk och stress för att fler ska må bättre"

Men kära nån, jobba förebyggande och passa på att visa ditt respektfullt beteende för personen som tagit sitt liv, samt för de nära och kära Eller enklare formulerat: Eat shit!

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design