< Tillbaka

30 Januari - 2008

Romney predikar för en stagnerad bilindustri.

Bakom en fri marknadsekonomi vilar alltid en dold protektionistisk agenda Egegntligen inte dold, snarare naturlig Teorin om den fria marknaden ter sig än mer fantastisk när den, paradoxalt nog, kombineras med en, för det lokala syftet, åtråvärd tull, handelshinder eller subvention Den fria marknadsekonomin förblir på så sätt en utopi, den lovprisas men missbrukas Vi hyllar forna kommuniststaters anpassning till EU och visar dem vägen till den fria världens marknadsekonomi, medan detta samma EU subventionerar det franska jordbruket och tillsammans med USA upprättar China Safeguard, en exportkvot för Kina

Valår och byggandet av polistiska relationer är några fenomen som får detta motsägelsefulla fenomen att frodas; valår är fuskår snarare än moralår Mitt Romney är inte sen att hitta populära parametrar (inte förbudet mot samkönade äktenskap i just detta fall):

"I've got Michigan in my DNA I've got it in my heart and I've got cars in my blodstream"


Republikanernas korgosse levde upp sin pojkdröm och lät fantasierna hylla bilindustrin En haltande bilndustri som har givit Michigan den högsta arbetslösheten i USA med 7,4 % Men för Romney var det inte tal om stimulerande marknadspaket som skulle fortbilda fd bilmenikaniker eller överbygga lappet mellan industrisektorn och informationssektorn Istälet slogs det slag för att få en uträknad bilindustri på fötter igen Genom konstgjord andning skall han föra samman fackförbund, bilfirmor och regeringen och tillsammans skall dessa bromsa de miljökrav som har gjort bilindustrin mindre gynnsam och mer svårkonkurrerad Han avslutade med följande, redan smått historiska, ord:

"Take off those burdens and let's show them how fast a Mustang actually will go"

Låt os ta ett steg bakåt i utvecklingen, låt oss föra en absurt protektionistisk politik och framförallt, låt oss säga det som faller i god jord! Låt den fria markanden styra genom regulationer och enorma ekonomiska subventioner

Men alla tolkningsrätt av begreppet, så även den Fria Världen


citerat i The Economist January 19th - 25th 2008

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design