< Tillbaka

14 Februari - 2008

Vriden journalistisk och medvetet styrda analyser skapar fördomar och rädsla.

"Misstänkt man hade Vilkskarta"

Många tidningar har i dagarna spekulerat i fallet, så även SvD med ovanstående rubrik I ordalag med enbart hårfin skillnad nyhetsrapporteringarna emellan har man skanderat terrorism och fundamentalism, lekt yttrandefrihetens väktare I ovanstående artikel beskriver man situationen inledningsvis enligt följande: Man har hittat en karta över en redan hotad persons bostadsområde, vid en husrannsakan på ett kontor hos en redan anhållen muslim, misstänkt för terrorverksamhet Tillsammans med detta har man hittat utrustning som skulle kunna vara bevis för ett planerat attentat, riktat mot samme man

"Kartan" är en utskrift från hittase där man längst ner har skrivit de fruktade orden: Höganäs, Ängelholm Utrustningen är en utskrift, funnen i en vitt skild pärm, från en legitim hemsida som säljer olika typer av optiska hjälpmedel, i detta fallet en nattkikare I själva verket är mannen anklagad för bokföringsbrott och han lämnade lokalen, som har fungerat som ett kontorshotell för olika verksamheter, 2006

Vari ligger upprinnelsen till denna tabloidjournalistik Är det för att vi så hett värnar vår yttrandefrihet Isåfall undrar jag vart alla krigare finns när musiktexter censureras eller när vi går samman i grupp och fördömer framförandet av vissa, enligt vår samhällsnorm, opassande texter Eller beror det på fallets natur och de begrepp man har möjlighet att tillskriva den; terrorism, fundamentalism, brott mot mänskligheten etc Isåfall undrar jag varför man valt bort "hellre fria än fälla" i just detta sammanhanget Vill vi verkligen tillåta oss att bli en kuvad befolkning, skrämd av konstgjorda spöken, där vi snarare förlitar oss till större lås än våra vänner/människor i vår närhet

Att sedan ledarsidan väljer att göra en samma vridna monolog av fallet och dessutom göra en liknelse mellan fundamentalister och troende muslimer, är förkastligt Bara för att en terrorist dolt sina motiv för närstående, vilka tolkar honom som god muslim, betyder inte det att rättrogna muslimer är terrorister Hur många familjemedlemmar har inte vittnat om hur de sett en kallblodig mördare som en god familjefar
Att dessutom tala om någon, om än vore det sublimt för många, som skyldig på ett stadium där rättsmakten enbart riktar misstankar är också slående och därmed olyckligt

Likt tidningen i övrigt beskriver Gudmundson karikatyrerna som vore det en isolerad händelse, endast tillskriven muslimer, att ifrågasätta: "Men ändå vidhåller vissa muslimska föresträdare att harmlösa skämtteckningar är ett oförlåtligt brott mot gud" (min kursivering) Jag håller med essensen i resonemange; tryckfriheten är viktig Men då måste den gälla alla; Elisabeth Ohlson Wallin vet hur det är att jobba i motvind

Sunt förnuft säger oss att denna form av journalistik skapar fördomarKONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design