< Tillbaka

18 Februari - 2008

Köpenhamn står i lågor (medan vi köper Dansk Folkepartis retorik)

Ingen har undgått att Köpenhamn brinner Precis som Paris brann för två år sedan Två välmående västländer under EU-flagg Vad är fel

"Spola bort slöddret", sa deras dåvarande inrikesminister, idag president DN har i gårdagens tidning anammat skräckappraochen: "Danmark skakat av bränderna" (S20-21, finns ej på nätet) Man låter poliser, brandmän, experter och föräldrar i de utsatta områdena uttala sig, men man intresserar sig inte för vad ungdomarna har att säga Inte en enda "ungdom" får komma till tals, i stället är det andra som för deras talan med ogrundade slutsater som "ungdomarna har väl tråkigt" På frågan till en privatperson huruvida man kan få stopp på kravallerna, blir svaret: "Genom att inte släppa ut dem på nätterna"

En del medier och experter har mycket klokt fört fram teorier att det kan bero på utanförskap hos dessa andra generationens invandrare samt att de kränkningar de nya visiteringslagarna medför är svåra att inte likna vid rasism Dessa ungdomar har enligt en annan artikel (som jag tyärr inte hittar nu) bitvis under sin uppväxt inte träffat etniska danskar bortsett från sina lärare och de känner inte tillhörighet varken med Danmark eller med föräldrarnas hemland

Danmark har ett främlingsfientligt parti som erhåller nästan 15% av rösterna Danska tidningar publicerar skämtteckningar av Muhammed och inför visiteringslagar som liknar undantagstillstånd i invandrartäta områden, men inför anklagelser om rasism intar samhället i övrigt en till synes förkoreograferad deffensiv hållning

"När invandrarungar sätter staden i brand gör de det för att få uppmärksamhet, det har inget med rasism eller muhammedteckningar att göra", säger närpolisen Hamid Vazin Varför söker då dessa kids uppmärksamhet, om nu detta skulle vara orsaken Han fortsätter: "De som gör detta är oanpassade, frustrerade, likgiltiga och de har inte lärt sig att ta hänsyn till andra" Hur ska man kunna anpassa sig i ett samhälle där grundförutsättningen i folks ögon är att man inte platsar in Att inte passa in skapar frustration som skapar likgiltighet, det är en kedjereaktion som mannen bakom uttalandet säkert inte ens är medveten om

Jag håller med om att föräldrarna bär ansvar, men så också samhället Ingenstans får de senare stå till svars Föräldrarna har placerats i segregerade fack och har i många fall inte fått chansen till en relation med samhället Hur ska de då skapa förutsättningar för sina barn Allas lika rätt i ett samhälle, hade jag förstått det som
Tina Christel Kristensen säger i en krönika i BT att "[] det finns inga ungdomar som har lust att prata" Men när de har velat prata så har ingen lyssnat!

Människor är i grunden varken onda eller odjur En annan man som uttalar sig hyllar kravallerna i samband med att ungdomshuset skulle rivas; han kallar det en ambition, de hade ett budskap med den ilska de visade Så var ju också detta vita anarkister av dansk härkomst Bakom de senare tidens händelser ligger enligt denne enbart omotiverat agg Det verkar som att all empati och vilja att förstå försvinner med de två kriterierna invandrare och ung, när det säkerligen är just denna grupp som behöver vårt stöd!

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design