< Tillbaka

30 Mars - 2008

30/3; Reflektion Palestina!

Nu sjunger jag på sista rese-versen Men jag vill först sammanfatta lite känslor som har tagit form de sista dagarna

Min bild av konflikten mellan Palestina och Israel är varken definitiv eller komplett, min redogörelse varken uttömmande eller alltid så pragmatisk Jag lever inte i konflitzonen och har inte möjlighet att sätta mig in i varken israelers eller palestiniers situation
Under resan har jag träffat många intressanta människor, från olika bakgrund och med olika relation till situationen; allt från Hana Barag från Machsom Watch som älskar sitt land Israel till Luis som känner ett starkt hat mot alla icke palestinier Jag har kritiserat, tolkat och undrat Visst har jag fått svar men helt klart fler frågetecken En sak som jag dock anser vara genomgående hos alla de människor jag har mött är deras syn på palestiniernas inhumana situation Ingen anser de att palestinierna ska behöva behandlas under detta förtryck

När som Palestina-Israel frågan hamnar på agendan så har alla ett svar, sin lösning på konflikten Denna lösning är så färgad av känslor och motstånd att det inte finns någon plattform att mötas på Inte ens i den teoretiska diskussionen Att ta sig an situationen på detta sätt är inte en lösning på den akuta situation som råder Fred berättade igår att få israeler är verkligt medvetna om hur situationen på Västbanken, eller ännu hellre Gaza, ser ut för de har aldrig varit där Å det är ju klart, om man indirekt stödjer en ockupationsmakt, vilket man även gör genom att inte ta ställning i frågan, hur skulle man hantera livet om man insåg hur denna ockupation upprätthålls, hur den fungerar Det intressanta är att det överlägset största motståndet till kritiken av Israel kommer från religiösa fundamentalister och judar bosatta utomlands

Israeler må vara rädda, men vi väst har ju byggt upp en betydligt större rädsla över israelernas situation än de själva gjort Ingen i Freds närhet, vare sig till höger eller vänster om honom, tror att den ockupation som palestinier lever under är nödvändig Människor har rätt att vara rädda, och det förekommer självmordsbombare Men man får vara kritisk till de nyheter och den information man konsumerar Hela västvärlden har ju drabbats av skräcken inför det artificiellt hot som terrorism till mycket är Genom att sätta en befolkning i skräck kan man mycket lättare hantera och styra dessa, det är inte unikt för Israel Hana berättade om de otaliga gånger hon försäkrat polis eller media om att det inte funnits en kniv, något sprängmedel eller vapen när soldater ihärdigt hävdat detta som anledning till en arrestering eller ett angrepp Dessutom säger hon, så använder inte terrorister checkpoints På samma sätt som det är en falsk trygghet att kolla samtliga passagerares skor på en flygplats med anledning av att en person, vid ett tillfälle, försökt smuggla sprängmedel i ett par gympadojjor, så är det en falsk trygghet för israeler att en hel grupp människor nekas tillträde till ett område, inte får beträda anvisade vägar eller får ha samma rättigheter Hana säger: "you can always use the argument 'we need it for security' But how far can you take it"

Följande, som jag antingen har bevittnat eller fått berättat för mig av vad jag anser vara pålitliga källor, anser jag vara ett förtryck samt en medveten politiskt medveten strategi snarare än en konsekvens av ett undantagstillstånd:

- Människor som vunnit rätten att bruka den mark som olagligt konfiskerats från dem, får förhålla sig till vissa tider då de får komma in i det inhängnaden, och av IDF (Israel defence force) övervakade, områdena Trots att de vunnit laga rätt att bruka sin egen mark, måste de söka månadsbaserde tillstånd för att kunna komma in, detta inkluderar separat tillstånd för hästar och traktorer Grinden är öppen en viss tid för att gå in och öppnas igen efter 4 timmar för att släppa ut dem Är man inte på plats då så konfiskeras deras ID-kort eller deras tillstånd dras tillbaka

- Människor som varit sena till bönestunden har fått ta av sig skärp, snurra och stå på ett ben i strumplästen in till en moské som de delar med judarna och där de senare inte har någon säkerhetskontroll annat än för att skydda dem själva

- Soldater som ockuperar hus inne i Nablus av strategiska skäl, ett område A (enbart palestinskt), där de kan sitta i flera timmar och titta på tv medan familjen tvingas in i ett rum i jämte för att undergå förhör

- Om man vill ta sig över gatan, till en butik eller granne, så kan man få ta sig 5 km och genom flera checkpoint för att soldaterna beslutat sig för att dra en säkerhetsgräns just vid denna väg

- Som palestinier måste din arbetsgivare ansöka om arbetstillstånd för dig Sen ska han, enligt lag, betala arbetsgivaravgift men den dras olagligt i många fall på palestiniernas lön Denna betalas i förväg i tremånaders intervaller och sparkas då den anställda efter en månad tjänar arbetsgivaren på detta Den anställda kan alltså en dag komma till checkpointen för att gå till jobbet (förstå att du måste ha tillstånd för att lämna din stad, din by!) och utav soldaten i spärren få höra att tillståndet inte gäller längre, att du har fått sparken, och att du måste vända om

- Man byter ut namn på byar och område på Västbanken till israeliska

- Road 443, tex, skär igenom ett palestinskt område, men de har inte rätt att varken färdas på eller beträda denna Vi åker förbi en palestinsk skola som ligger längs med vägen Barnen får då komma från baksidan, från bergen, för att ta sig dit De får inte under några omständigheter beträda landsvägen

- Hana berättar om en kvinna som stod och diskuterade med en soldat vid checkpointen i Beit Feruk då hon gick fram för att fråga vad problemet var Kvinnan förklarade då att hon fått missfall och måste till sjukhuset Soldaten i vägspärren, en 18-årig kille, sa att han inte kunde släppa igenom henne Blodet rann och kvinnan svimmade Soldaten ringde ett överbefäl Till slut fick de lov att ringa en ambulans (ambulansen får inte ta sig genom vägspärren och i ni denna byn) De fick inte fram båren och utan Hana och en kvinnans men fick bära henne till ambulansen Denna tidskrävande och omständiga process gjorde att kvinna dog strax efter

Det finns hundratals, tusentals historier om livet under förtrycket I teorin är det dock inte jämförbart med system som Apartheid Apartheidsystemet hade tydliga ramar och var utförligt lagstadgad, ockupationen av de palestinska områdena och dess folk är en tolkning av ett säkerhetsläge som hela tiden kan ändras Det är en ständig "nödsituation" och skulle aldrig erkännas inför omvälrden som ett systematiskt förtryck av den ockuperande makten I praktiken är det dock få saker som skiljer dem åt

Har man ingen rörelsefrihet har man inte heller frihet över sitt liv Du kan inte jobba, handla eller besöka en begravning bara för att du vill Har man ingen frihet över sitt liv så vet inte jag om man kan kalla det för liv Att det är ett inhumant liv, det borde nog de flesta av oss kunna skriva under på

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design