< Tillbaka

31 Mars - 2008

"We want to be more systematic of what is being promised and what is being done.." (Condoleezza Rice)

International Herald Tribune berättar idag om Condoleeza Rice besök i Israel och på Västbanken i ytterligare ett försökt till medling mellan de olika representanterna

Rice uttrycket indirekt en kritik mot Israel och dess oförmåga att införliva de löften som givits USA Under detta det fjortonde besöket sedan början av förra året, erkände hon att det behövdes en kontrollapparat för att säkerställa att Israel lever upp till de krav USA ställer Det handlar fortfarande för Israel om att avlägsna ett femtiotal vägspärrar på Västbanken, en överenskommelse som slöts redan 2005 och alltså inte har införivats

Rice säger att antalet vägspärra uppgår till 580 och det skulle röra sig om en minskning på 10% Israel har, sedan Annapolis, skapat 30 vägspärrar och vad som inte framgår i statistik eller siffror är alla de flying checkpoints som när som helst kan sättas upp längs med A-klassade vägar Dessa består i militär, fordon och den tekniska utrusting som krävs för att genomföra "slumpmässiga" kontroller Dessa kan i mycket vara än mer problematiska eftersom människor inte kan förutsätta dem och dess tidsåtgång som vid de ordinarie vägspärrarna

Samma tidning återger en intervju med Israels ambassadör i USA, Sallai Meridor, där denne skyller det ständigt återkommande haveriet i fredsförhandlingarna på "The takeover of Gaza of the militant islamist group Hamas" USA och Israel krävde en implementering av demokrati i regionen och palestinierna gick till ett, av oberoende observatörer, godkänt demokratiskt val När sedan valresultatet tillkännagavs sa samma länder; "nej, det var fel val, vi kommer istället, tillsammans med EU, bojkotta den palestinska myndigheten" Vad sänder detta för signaler till folket

USA kan inte vara så naiva att man förutsätter att de krav man ställer vinner kraft med omedelbar verkan Bushadministrationens förlängda arm må vara ute efter ett behjärtansvärt uttåg ur Vita Huset, men man skapar inte det med ett korthus Inte ens om man har tillgång till ett stabilt bord och klister

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design