< Tillbaka

31 Mars - 2008

Mer kapital till Ordfront!

På sidan fyra och under rubriken NYEMISSION i senast numret av Ordfront ber tidningen om kapital:

"För att kunna ta ytterligare ett steg och konkurrera på den växande bokmarknaden behövs ett tillskott av eget kapital [] Det är en möjlighet att än mer aktivt stödja förlagets viktiga utgivning och samtidigt personligen kunna ta del av bolagets värdeökning"

Kapital och värdeökning i samma stycke! Det luktar Ericsson

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design