< Tillbaka

19 April - 2008

Frihandel -min övertygelse!

Jag är för frihandel Väldigt för Nu ska jag berätta varför

Handelshinder, som tullar och importkvoter, skapar obalans i ekonomin I frihandel ackumuleras den ekonomiska tillväxten genom våra komparativa fördelar (vilka är dynamiska), istället för att inhemsk marknad behöver tillverka det som man varken har bäst fördel i eller mest kunskap av I brist på konkurrens så sätts inte priserna efter en marknadsmässig modell vilket ytterligare missgynnar konsumenten

Bilden av uppsagda härdare vid Metallverken i Västerås används av globaliseringskritiker som argument för importtullar Men det är en förenklad och kortsiktigt bild I en marknadsekonomi försvinner inte dessa arbeten, utan de byter form: människor lägger de pengar man tjänar på att vi importerar biligare aluminium på annan konsumtion vilken i sin tur expanderar och behöver anställa Förenklat, jovisst, men det behöver inte göras mer komplicerat Företagande främjas i en kontext av konkurrens Det leder till bättre produkter, pressade priser och en kontinuerlig förbättring

Det är genom frihandel som U-länder kan bekämpa fattigdom De länder som bedrivit en protektionistisk politik i syfte att bygga upp sina länder ”inifrån”, har istället fått konsekvensen att varor blivit dyrare och sämre då fabriksarbetare står outmanade Dessutom handlar U-länder mest med andra U-länder vilket bidrar till den nedåtgående spiralen Utvecklingen för de U-länder som istället valt att ha helt öppna gränser har varit mer än fyra gånger så mycket

Dessutom för ökad handel, och därmed fördjupade relationer med andra länder, med sig ett ovärderligt kunskapsutbyte, nödvändigt för att utvecklingsländer själva ska kunna lyfta sig ur sin fattigdom

Idag är dock protektionismen som störst bland de varor som U-länderna har störs komparativa fördelar bland, som textil och jordbruksvaror Detta hämmar utvecklingen; trots att västvärlden idag består av informationssamhällen så subventionerar vi jordbruket och slipper på så sätt konkurrera med de länder i tex Afrika eller latinamerika som fortfarande är jordbrukssamhällen

”Tullarna som i-länderna lägger på import från u-länderna är överlag 10% högre än genomsnittet för all import För import från världens allra fattigaste länderna ("least developed countries") är i-ländernas tullbeskattning 30% högre än genomsnittet

Samtidigt dumpar I-länderna sina subsidierade produkter på U-ländernas marknad vilket omöjligör för inhemska producenter Trots anti-dumpningslagar för att motverka detta ökar anmälningarna till WTO om olaglig dumpning

De strandade förhandlingar i Doha-rundan visar på oviljan från USA och EU att minska importtullarna och ta bort exportkvoter Och för att citera Pascal Lamy:

‘Today there are only losers’

Frihandel är konkurrens, idéutveckling, kunskap och konsumentmakt Men framförallt så är det frihet, på individnivå

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design