< Tillbaka

2 Juni - 2008

Körkort -vår tids klassfråga!

När Metro tar sig an reportage blir det alltför sällan, låt mig använda pappas favorituttryck, vettigt! Som idag, s 2:

"Rekordfå har körkort Motormännen varnar: Det håller på att bli en klassfråga"
(2008-06-02 Ladda er tidningen här)

Hur kan man låta Motormännen, som är just en intresseorganisation för svenska bilägare, uttala sig Självklart ser de inte positivt på denna utveckling, deras blotta existens ÄR ju berättigad av bilsverige

Texten fortsätter:

"För 20 år sedan hade nästan fyra av fem ungdomar i samma grupp redan tagit sitt körkort [] Det är framför allt i storstäderna som ungdomar struntar i att ta körkort"

Men detta beror ju snarare på en expansion och en förbättring av kollektivtrafiken, vilket också är en postitiv utveckling för miljön!

"I vissa fall kräver tjänsten körkort Jag har haft flera intressanta kandidater som jag inte kunnat kalla på intervju på grund av detta, säger Peter Antoni, rekryteringskonsult på Poolia "

Är det här klassperspektivet kommer in Det finns tusentals utbildningar jag inte är kompetent för Jag kan tex inte skriva så fort som en sekreterare bör kunna, jag har ingen polisutbildning och jag har varken längden eller utseendet för att bli modell Det kommer alltid att finnas medfödda, självlärda och inarbetade kvalitéer som gör oss individuella Trist om man inte har körkort men ännu tristare om man som min kompis var perfekt för jobbet men ägaren hade hund och hon var superallergisk Dåligt exempel eftersom det är något man inte kan rå på, medan man i de flesta fall kan skaffa sig ett körkort Jag menar bara att när en representant från Motormännens riksförbund okritiskt får hävda att det är en klassfråga, då kan jag inte ta frågan på allvar

Undersökningen säger dessutom inget om hur många som tar körkort senare i livet då denna studie bara grundar sig på ungdomar mellan 18-25 Många kanske väntar; det är definitivt bättre att ta körkort när man känner att man kommer att ha användning för det, än att ta det vid 18 och bo i stan utan tillgång till bil, för att flytta ut på landet 15 år senare och känna att man ska skaffa en Då är man ju en livsfarlig trafikant

Mina ögon går i kors Jag ville bara få sagt detta, de stilistiska felen till trots

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design