< Tillbaka

7 Augusti - 2008

Kvinnokroppen

I dagens SvD (som gör livet lite lättare postholiday-blues) bidrar barnmorskan och författaren Pia Höjberg med ett debattinlägg Hon är ingen nydanare men det är alltid intressant, och välbehövt, med personer från olika verksamhetsområden som på ett eller annat sätt arbetar med unga kvinnor och som med den erfarenheten får ge sitt inlägg i debatten

Med avstamp i de rapporteringarna kring hederskultur och mödomshinnan som föregåtts av "larmrapporter" i kvällspressen, ställer hon sig frågande till de proportioner och tillika inrikting som debatten tagit Istället bör man tala om objektifieringen av kvinnas kön och den utseendefixering som råder i samhället anser hon

Jag kan inte svara på om debatten resulterat i något "osmakligt" eller "ytligt", för att använda Höjbergs egen formulering, då jag inte läst svenska medier i den omfattning jag brukar den senaste månaden Operationens vara eller icke vara kan jag hålla med om är sekundär eftersom det hela handlar om en sexualiseringen av kvinnan Självklart bör vi fortsätta gnälla, rota, gräva, upplysa och tjata om problemet med utseendefixering och att kvinnor förpassas till en sexuell varelse, till ett kön Mödomshinnan kan verka avlägset i vår sekulariserade värld men att operera in plast i brösten, även det är väl ett förtryck, en förlängning av vår kultur "Kvinnorkroppen används för att sälja varor, bilar, datorer och vad som helst", är något vi vet men låter oss passera förbi, främst för att bilden är så självklar Vi vilar ofta ögonen på reklam när de är trötta eller passiva och då saknas den kritiska radarn USA ligger långt efter och för mig är det chockerande hur folk låter det passera Men det var ju vi för bara ett tiotal år sedan! Visst har vi kommit en bit på vägen, men så länge vi inte är framme så är det heller inte ett argument

Däremot hävdar hon att en kosmetisk operation som förminskning av blygläpparna skulle kunna vara förenligt med lagen om förbud mot könsstympning Det är såklart en intressant, men relativt ogrundad, tanke Könsstympning uträttas på unga flickor, med tvång och mot deras vilja Det kan ge livshotande skador, i bästa fall men för livet Många dör vid själva ingreppet Självklart kan en religiös rit liknas vid vår kulturella utseendefixering, men någonstans måste vi dra en gräns Själv är jag för den fria individen och mot förbud i den utsträckning det är möjligt Jag är en vuxen individ med eget förnuft och vilja tillskillnad mot en ung flicka Självklart är det ju inte positivt att jag är slav under fixeringen, men förbud är inte lösningen, upplysning och att höja medvetandenivån i samhället är!

Pia Höjbergs debattinlägg är just ett inlägg i en redan snurrande debatt Och det är bra Men man kan inte förhasta sig, det finns många parametrar att väga in, annars blir det klassat skräp med destination arkivering

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design