< Tillbaka

25 Augusti - 2008

Rubrik

I enlighet med polistadgar skulle kvinnliga poliser urskiljas från manliga poliser för allmänheten:

Lämpligheten av att en kvinnlig polispersonal medgives bära långbyxor torde kunna ifrågasättas Vi anser det från utseendesynpunkt mindre tilltalande att kvinnlig personal bär sådana plagg och finner det även vara önskvärt, att allmänheten på avstånd kan konstatera, huruvida den uniformerade poliskonstapeln är man eller kvinna

Det är intressant att det åläggs kvinnan, genom hennes kläder, att visa sin könstillhörighet, det är på henne ansvaret ligger Å jag som trodde att uniformens viktigaste uppgift var att skilja mellan alläm

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design