< Tillbaka

15 Oktober - 2008

Förändringsval vs. förnöjsamhetsval.

Hans Bergström skriver i sin bok "John McCain -En politisk biografi" om "förnöjsamhetsval" respektive "förändringsval" vilka motsvarar folks reaktioner på det aktuella läget Ett förändringsval kan ofta ses som en direkt kritik av sittande regering eller det politiska läget som kommer utav denna, medan ett förnöjsamhetsval snarare kan ses som ett godkännande av densamma

Det amerikanska presidentvalet 2008 ser ut att bli ett förändringsval, främst pga det direkta missnöjet med George W Bush och i förlängningen Irakkriget och nu den ekonomiska krisen Oabama lovar bla ett temporärt utmätningsstopp och folk jublar Men behöver en förändring vara så drastisk på pappret En sund reaktion när saker går åt helvete är "ut med det gamla, in med det nya" Men måste man för det gå från ett parti till ett annat Det kanske är en förändring men inte nödvändigtvis till det bättre I dessa kristider tycks folk glömma att lyssna på de verkliga agumenten och istället vilja ta bort ta bort TA BORT

I presidentvalet 2008 är både McCain och Obama kandidater i ett förändringsval Och i mitt personliga val så är regleringar, vare sig handelshinder eller utmätningsstopp, aldrig ett alternativ för en fungerande marknad och det är utifrån detta jag väljer kandidat, inte efter den förra presidentens strut på huvudet

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design