< Tillbaka

27 Oktober - 2008

Island fryser...

Islands tillgångar i Storbritannien är frysta med hänvisning till Islands ovilja att garantera brittiska privatpersoners och kommuners sparande i landet Detta har i sin tur lett till att Island är bankrutt och definitivt inte kan ersätta dessa sparare Ett egenmäktigt förfarande som har lett till ett moment22 Men än mer intressant är den för mig okända klausul som gör att frysningen vilar på antiterrorlagar

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design