< Tillbaka

15 November - 2008

Slopa Presstödet!

Igår diskuterade jag presstöd med en mycket klok man Det hela hade sitt ursprung i att jag applåderade mig själv till konststycket, eller snarare mitt ett delmål, att inte behöva annonsera i Corren Min beef med Corren, för jag kan inte påstå att den är ömsesidig, tog sin början 2006 när denna, precis som andra tidningar i dess storlek, står för orimliga annonspriser, marginell upprepningsrabatt samt oflexibel personal När man är enda tidningen i ett stort upptagningsområde (jmfr NA i Örebro eller Sydsvenskan i Malmö, den senare försatt under obetydlig konkurren) så kan man själv diktera sina villkor Men råder fri konkurrens

DN har en upplaga på 344 200, Corren 58 400 Modul 23b kostar 6853:- hos DN, 6116:- (priser ex moms) Nu har DN specialmått så deras annons är 10mm smalare än Correns men det är denna modul vi använder oss utav Stockholm är en storstad och läses dessutom runt om i länen Men det går inte att frångå att annonskostnaden per potentiell exponering blir 0,019 kr för DN respektive 0,104 kr för Corren Eller att det skulle kosta 36 460 kr för en modul 23b i Correns priser för att nå ut till lika många som DN når för 6853 kr

Men! Den stora skillnaden här är ju den att Corren har presstöd vilket DN saknar Så förutom hutlösa priser och ingen konkurrens så får de X antal miljoner i statliga bidrag varje år Nu har även DN ansökt om presstöd Då de kvalificerar har de också en sjävklart rätt att erhålla bidraget,
och därmed har i stort sett alla morgontidningar i Sverige presstöd Känns detta som en sund utveckling

Annonspriser och tillika kostnaderna för en prenumeration bör vara reglerade med målet att tidningen ska gå med vinst utan bidrag Visst kommer det lokala att försvinna och visst är DN Stockhomscentrerad Men då får väl konsumenterna ställa krav Vi pratar mångfald och landsbygd, men här finns inget automatiskt motsatsförhållande
(och det tål att sägas både för kravodlad gurka och för lokaltidning): om det är viktigt för dig så får du också betala vad det kostar! Jag tycker det är helt rimligt att mina föräldrar får betala 50 spänn för en HN Det kommer därmed inte betyda att det kommer att finnas EN tidning att tillgå i handeln, efterfrågan styr utbudet och inte tvärtom Sen kommer vi garanterat inte ha ett lika stort utbud, men då får vi väl fråga oss själva om vi verkligen behöver det

Papperstidningarna är vid nästa generationsskifte dessutom ett minne blott så låt det ev bli en naturlig följd pga slopade bidrag Låt oss vara konsekventa! Sen betalar jag gärna Correns absolut rimliga hutlösa priser

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design