< Tillbaka

2 Januari - 2009

May the UN self-destruct.

FN har med den uppblossade Mellanösternkonflikten befäst sin maktlöshet som organ Man lyckas gång på gång överträffa sig själva Det har dock lite att göra med hur man tar sig an konflikter, som att man tar sig an konflikter överhuvudtaget FN är sprunget ur ett behov och borde upplösas parallellt med att fokus för att möta dessa behov förflyttas Dessa förenta nationer har genomgått en globalisering och genom allt från multilaterala samarbeten och fredsöverkommelser till nya mellan- och överstatliga organ, så har behovet att verka nationellt under ett enda paraply gravt reducerats FN fungerar bra som ett diskussionsforum men är bådet diskriminerande och tungrott i tex säkerhetsrådet

Lösningar på konflikter och motsättningar måste idag lösas med olika medel och ett bevis på detta är återigen Mellanösterkonflikten Då Israel och Palestina vid upprepade tillfällen visat att de inte är i stånd att lösa konflikten på egen hand, så behövs en regional dialog med bla Jordanien och Egypten tillsammans med en påtryckning från USA, Ryssland och EU

Rädslan för att USA ska dominera fältet fullt ut är inte större om FN försvinner, bara tydligare

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design