< Tillbaka

27 Januari - 2009

Manifestation till minne av förintelsens offer.

Hur tänker komminister Bo Nordin när han ställer in fackeltåg och minnesgudstjänsten till minne för Förintelsens offer med hänvisning till att "Gaza och Förintelsen har lite svårt att samsas" Det här är en fråga i två delar För det första huruvida man kan tillåts dra parallellen mellan Förintelsen och situationen i Gaza eller inte För det andra, om man använder en tragedi som liknelse för en annan tragedi så blir ovanstående utspel än mer häpnadsväckande: att inte hedra offer i en specifik konflikt för att nya följer i en annan konflikt Tycker man att situationen är så avskyvärd att man använder ett X som värdemätare, då förstår jag inte hur detta X helt plötsligt inte betyder nåt

Som att skjuta sig själv i bakhåll

"Tror du att ditt deltagande kopplas till den aktuella situationen i Gaza och att du och socialdemokraterna därmed kan sägas ta ställning för staten Israel" frågar Anders Hellberg Mona Sahlin i dagens DN med hänvisning till hennes medverkan i en ljuständning i Stockholm för Förintelsens offer Jag frågar Anders Hellberg om det verkligen är en adekvat fråga eller månne ett sjukligt resonemang

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design