< Tillbaka

10 Februari - 2009

Oops, we did it again, we played with the batong..

Två polismän fick en drogpåverkad man, som de just skjutsat till psykakuten, att ställa upp på en videohälsning till deras kollega som fyllde år I regi av Moodysson Nej, malmöpolisen Igen

Det är över ett år sedan och förundersökningen är sedan länge nedlagd med motiveringen: det gick inte att bevisa att han inte lämnat samtycke

Ok Två saker bara:

1 I Sverige har vi ett omfattande rättsskydd för personer i en underställd position Ett exempel på detta är Konsumentköplagen som innefattar köpeavtal mellan konsument och näringsidkare

(3 § Avtalsvillkor som i jämförelse med bestämmelserna i denna lag är till nackdel för köparen är utan verkan mot denne, om inte annat anges i lagen)

Grunden som detta skydd bygger på är en förflyttning av bevisbördan till näringsidkaren, dvs den överordnade; om fel uppstår ligger det på honom att bevisa det, alternativt bevisa att fel INTE föreligger

Hur kommer det sig att två personer i en maktställning och mot vilka anklagelserna riktas, ska kunna frias i förhållande till en person som är omhändertagen och tillskriven akut behov av psykisk hjälp genom att hävda samtycke och att detta inte kan motbevisas Borde det inte ligga hos poliserna att bevisa detta samtycke

2 Samtycke eller ej, är det etiskt av polisen att syssla med dessa företeelser Inspelningen hade inget att göra med deras yrkesutövning, i vilka de var i tjänst; ändamålet ligger tydligt utanför verksamheten Är det ok bara för att man inte kunde motbevisa samtycke


Chefsåklagare Kristian Augustsson ger ett ytterst nonchalant intryck när han svarar på frågor om den undersökning till vilken han tog beslutet att lägga ned:

- Ja som jag minns det gick det inte att bevisa att han inte lämnat samtycke

(Sydsvenskan)
- Var personen omhändertagen enligt LOB (lagen om omhändertagande av berusade) eller polislagen

(Augustsson)
- Kommer inte ihåg detaljer,men jag förmodar att det var så

(Sydsvenskan)
- Kan en psyksjuk missbrukare som är omhändertagen lämna samtycke

(Augustsson)
- Det är ju frågan, då är det mer begränsat

När fd chefsåklagare Sven-Erik Alhem hävdar att man genom ovanstående handling diskvalificerat sig som polis genom att man brutit mot etik, moral och professionalitet, Alhem går tom så långt som att hävda att det varken går att omplacera eller kompentensutbilda bort dessa företeelser, så säger Augustsson:

"Min minnesbild är att han gick med på det [] Om det nu är så som polisen säger - att han gått med på det - har de trott att samtycke fanns och att det var giltigt"

Den allomfattande inkompetens Augustsson visar på gör mig mer rädd än de anklagade poliserna Att använda ordet "giltigt" som att det vore polisen plikt eller "om (det nu)" efter att själv ha tagit ett beslut i frågan ger mig får mig att undra om de hade slut på kurslitteratur på polishögskolan då Augustsson kvalades in som joker

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design