< Tillbaka

4 Mars - 2009

Detta med prositution.

Jag skulle kanske inte gå så långt som att kalla det reportage men i söndagens Aftonbladet kunde vi läsa om tre kvinnor som ägnade sig åt eskortservice Och hör och häpna hörrni; de hade alla vanliga liv med jobb och kärlek, allt enligt svenska normer Vinkel viskade "stackars, stackars", som att Jan Helin suttit på ett morgonmöte med en ovanlig stor dos sympati och tänkt att här ska jag lägga min kraft, hos dessa arma och eländiga kvinnor Deras historia vill jag berätta

Alla tre kvinnorna berättar att det är egna och fria val, att man gör det för pengar, uppmärksamhet eller äventyr, det finns ingen anledning att misstro dessa tänkande individer Och det kanske är ett problem för Jan Helin, detta med den fria viljan och strävan efter ett substitut för vad vi kallar lycka Å om detta kan diskuteras Men Att kvinnorna alltid ska hamna i offerfacket och att vi ska prata över deras huvuden, på sin höjd klappa på detsamma, det är ingalunda speciellt konstruktivt eller välmenande Det osar om oviljan att lyssna på de personer vars tilldelade offerposition vi väljer att tillskriva vackra lösningar I vilken annan situation där subjektet är en frisk varelse väljer vi att sluta öronen medan vi upprepar mantrat: du vet inte vad som är gott för ditt eget bästa Lilla vän

På uppslagets högra sida fick vi så ta del av tre röster som fick svara på frågorna:

1 Är sex ett arbete
2 Varför är sexköp kriminaliserat i Sverige och numera Norge, men inte i övriga Europa
3 Vad skulle du säga om din vän eller dotter ville börja sälja sex

Två av tre är män
Claes Borgström (s), jämställdhetspolitisk talesperson svarar på sista frågan: "Jag tror att det är människor som inte har några andra möjliga val som säljer sin kropp De i min närhet har förmånen att hitta andra möjliga lösningar" Men intervjuerna, som dessa "expertutlåtande" skulle komplettera, handlade inte alls om kvinnor som tvingats till denna enda utväg utan om kvinnor som valt denna väg utifrån en massa val Det är inte hur man ställer sig till lösningen som är problemet hos Borgström, utan hur man problematiserar runt själva företeelsen

Sven-Axel Månsson, professor i socialt arbete, svarar "det är inte som att vara flygvärdinna!" på första frågan Så flygvärdinneyrket är tillika obejktifierande men trots detta en godkänd sysslesättning Är det uifrån detta som jämförelsen legitimeras
På sista frågan svarar han sedan: "Jag skulle upplysa om att hennes frivillighet och självbestämmande skulle upphöra ganska fort" Men vem säger att just detta val inte skulle vara ett fritt val Är den sexuella tjänsten per se ett tvång för att samhället vägrar att legitimera den Kan någon annan bedöma vad som är frihet och fritt val för mig Självupplevelse torde ligga till grunde för denna uppskattning

Slutligen intervjuas Susanne Dodillet, idéhistoriker som disputerat med en avhandling om prostitution Hon svarar enligt följande:

1 Ja varför ska vuxna samtyckande människor inte kunna köpa och sälja sexuella tjänster Men inte allt sex är arbete, och det skiljer ig från andra jobb
2 Prostitution betraktas som förnedrande i Sverige Avståndstagandet formuleras med feministiska argument, men kan också ses som en kvarleva av det lutherska arvet
3 Jag skulle råda henne att hon gör det i ett land där hon har civila rättigheter och jobba öppet utan att stigmatiseras

På min kurs "Documentary Photography: the poetic witness" så presenterade en elev bilder från en manliga homosexuell eskort Mannen, som själv är homosexuell, betalade männen pengar för att de skulle posera endast iförda underkläder i sexiga och utmanande positioner Inga ögonbryn höjdes över detta Min fråga är då 1 varför stigmatiseras inte manlig prostitution på samma sätt som kvinnlig, oavsett sexuell läggning och 2 är inte detta ett legitimerande av branschen, på samma sätt som att betala för beröring eller penetration

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design