< Tillbaka

12 Mars - 2009

Varför äktenskap?

Skilsmässans vara eller icke vara har sedan en tid tillbaka rasat på Newsmill, initierad av Linda Skugge och påeldad av Schyman Intressant att vi väljer den ansatsen istället för att gå till botten med det som kan tänkas vara roten: äktenskapets vara eller icke vara!

I en annan viktklass av debatten hittar vi författaren Cecilia Gyllenhammar i en ringhörna och Charlie Weimers, Kristdemokratiska ungdomsförbundet, i den andra Medan Gyllenhammar hyllar individens förkärlek till det fria valet, må så ske på bekostnad av traditionella värderingar och normer, så eftersträvar Weimers rättning i leden och åberopar en återgång till det vi traditionellt kallar mammapappabarn

Jag håller med Gyllenhammar i mångt och mycket; varför leva under påfrestningar när vi frestas att avsluta Men jag vill samtidigt upprepa min tidigare fråga till kvinnan som genomgått två skilsmässor och som verkat tappat tron på den äktenskapliga formen av relation; varför gifta sig Om det handlar om huruvida barn far illa med två föräldrar under samma tak som grälar, spelar det då någon roll om de är gifta eller inte Självklart finns det juridiska fördelar med giftemål, men bortsett från dessa, varför diskuterar vi separation vs sammanhållning i enbart äktenskapliga termer

Hon får svar på tal av Weimers som drar de äktenskapliga fördelarna steget vidare enligt traditionella KD manéer Han vill stärka kärnfamiljen genom att minska pressen - de höga skattesatserna!

Det samhälle vi rör oss i idag är mer ombytligt och besitter ett raskare tempo än det samhälle vi hänvisar till som "förr" och "då man fortfarande aktade kärnfamiljen" Få stannar kvar för en guldklocka och enstaka är de som väljer sin partner i grundskolan Samhället är dynamiskt!

"Min önskedröm är en medveten politik från alliansen som sätter familjen högst upp på prioriteringslistan, och då menar jag inte i form av nya pekpinnar om hur familjerna ska bete sig Sluta istället upp med att driva igenom den radikalfeministiska agendan"

Men det är ju just dessa pekpinnar han tar fram! Han förkastar Gyllenhammars "lättvindiga" sätt att slänga bort sitt äktenskap till fördel för vad hon känner som frihet och uppmanar istället henne att stanna för det som bakåtsträvare vill att samhället ska vara en enveten anhängare av -det heteronormativa äktenskapet Vad hände med att sätta människan och dess frihet att välja utan att stigmatiseras högst upp på prioriteringslistan Weimers vill lyfta det betungande ok som i barnfamiljer finner i form av ekonomi och tidsbrist Jag föreslår att Weimers börjar med att lyfta det ok av formgjutna mallar i vilka han vill stöpa "familj" under överseende av ett schabloniserat samhälle, byggt på koncepten heterosexualitet, institutionaliserad tvåsamhet och det betryggande patriarkatet

Min fråga kvarstår därmed till dessa två individer som skiljer sig så i uppfattningen om äktenskapet; varför äktenskap

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design