< Tillbaka

11 April - 2009

Till följd av neutralitet.

Ordet neutralitet, och följdaktigen dess principer, kan ju vara mer eller mindre laddat Till den förra räknas onekligen Sveriges tolkningssvårigheter under andra världskriget Under den seanre finnes diskussionen i dagens DN om huruvida "Lagstadgade skyldigheter och rättigheter som enbart berör Svenska kyrkan inte är förenligt med neutralitetsprincipen" Obestridligen en viktig fråga, men begreppet spelar ut sin roll som tungviktare

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design