< Tillbaka

22 April - 2009

"Alla ska med"-doktrinen urholkades redan för tre år sen!

Det är ett pysljud som sedan länge karakteriserar FN, ljudet av luften som så sakta går legitimiteten Sverige har observerat, fördömt utomstående element och försvarat det alltmer byråkratiska maskineriet Men igår var vi nyckelspelare, om än en bland många När Irans president Mahmoud Ahmadinejad bordade talarstolen så var det, till allas föga förvåning, för att göra ett anti-israeliskt utspel och inte för att hjälpa till att tygla rasismen i världen 24 EU-diplomater reste sig därmed och lämnade salen i protest, ett väl planerat utspel

Ahmadinejad är en ond man som kom med ont uppsåt, mot detta finns det inte gärna några argument Men om man på förhand har överlagt om en åtgärd som denna, då var ju illasinnade intentioner förväntade Förvisso har FN 192 stycken medlemsstater att ta hänsyn till, däribland Iran  Men kanske är det dags för organisationen börja självsanera och ställa krav Om man bjuder in ett land vars lagstiftande och dömande makt helt baseras på Sharialag och där godtyckliga straffsatser resulterar i stening, där kvinnor hämmas från att förvärvsarbeta och där man handgripligen tystar opposition och kritik, har de verkligen sitt att göra på en konferens om rasism

[gallery]


"FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moon satt vid podiet och såg mycket bedrövad och irriterad ut" skriver SvD Ki-Moons har mången anledning att känna sig bedrövad I New York, staden där FN har sin högborg, lyssnade jag på samtida politisk satir om generalsektreteraren Men under namnet Kofi Annan Maktskiftet har gått många förbi som betydelselöst och intensägande, Annan rullar lätt på tungan av gamal vana


Genom att lämna salen i protest urholkades FN ännu lite mer Men så långt gånget fanns inget alternativ En tydlig markering bör göras, men i detta fall skulle den gjorts av FN, inte mot!

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design