< Tillbaka

3 Maj - 2009

Rubrik

Jenny Nordin vid City åklagarkammare i Stockholm har anmält "Ballar av stål" för förargelseväckande beteende och sexuellt ofredande: -Jag vill att man ska utreda det här och se om det är okej Jag tycker inte att det är ok Jag tycker inte att det är bra tv (min kursivering) Låt oss ännu en gång slå fast En personlig åsikt är ine relevant Bra eller dåligt är subjektivt, blanda inte ihop tycke och smak med dina professionella uttalande

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design