< Tillbaka

19 Maj - 2009

Vem vill peta i det moraliska ansvaret för sexköpslagen?

Brukerrådet i Nadheim, ett centrum för kvinnor och män med prostitutionserfarenhet utanför Oslo, har låtit ställa upp 8 punkter för rättvisare behandling av sexsäljare I polisens operation "Aksjon Husløs" utger sig ofta civilpoliser för att vara sexköpare och tar aktiv kontakt med sexsäljare I nästa led pressar man fastighetsägaren med hot om åtal för hallickverksamhet vilket leder till att sexsäljaren kastas ut ur sitt hem och blir bostadslös Lagen är, precis som i Sverige, ett förbud mot att köpa sex, inte sälja Men detta är ett i mängden av bevis på att, precis som i Sverige, sexsäljarna drabbas hårdast

Olav Lægdene, verksamhetsledare på Nadheim säger:

- Ved å innføre sexkjøploven har myndighetene også påtatt seg et moralsk ansvar - og det innebærer ikke at prostitusjonen bare forflyttes til et annet land

Om nu alla förespråkare för sexkösplagen hade en lösning, eller överhuvudtaget tid och engagemang att lägga ner, på konsekvensen av denna lag, då kanske vi hade kunnat snacka Men så länge samhället brister i sitt moraliska ansvar och implicit resonerar såsom "hit men inte längre", då fungerar inte den sexköpslag vi har idag!

(De åtta kraven hittar du här)

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design