< Tillbaka

25 Maj - 2009

Ella Bohlin skapar nya förutsättningar.

"Om jag får förtroendet att sitta i parlamentet vill jag jobba för att exportera den svenska sexköpslagen till hela EU Jag menar att det finns en stark koppling mellan liberala prostitutionslagar och människohandel, detta vill jag kämpa emot!" (min kursivering)

Ella Bohlin pratar om liberala prostitutionslagar som vore det ett faktum Vi har sett en form på prostitutionslag i Sverige, den nuvarande sexköpslagen, så vari bygger hon sin empiri

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design