< Tillbaka

20 Juni - 2009

Claes Svahn ser inte den fria viljan som en del av trosfriheten.

DN's Claes Svahn kritiserar Humanisternas nya kampanj Han säger sig vara mer intresserad av de som tror än vad de tror på  Och visst torde det vara självrannsakanskåseri som Svahn ägnar sig åt Claes Svahn är nämligen ordförande för UFO-Sverige och genomgående för hans artikel är begrepp som flygande tefat, utomjordingar och starkt sken Med anledning av Humanisternas pågående kampanj skriver han: Nu har humanisterna bestämt sig för att så ytterligare tvivel

Igår tog Humanisterna hjälp av ett antal framstående personer och presenterade sin syn på DN Debatt Här uteblir dock den hetsjakt på troende som Cales Svahn lyckas läsa in, utan istället diskuteras det sekulära systemet och hur det förhåller sig till samhället:

Varför är det viktigt med ett sekulärt samhälle Därför att det är den enda samhällsform som visar samma självklara respekt för alla människor, oavsett deras kulturella eller religiösa bakgrund I det sekulära samhället råder religionsfrihet, rätten att tro på vilken gud man vill – men också rätten att inte tro på någon gud alls
Det är alltså inte tvivel man vill så, utan rätten till tvivel

Svahn famlar vidare och skriver:

Vi ska tro på Humanisterna och inte på Gud Samtidigt läser jag  i det senaste numret av Illustrerad Vetenskap att religionen är något som är en naturlig del av den mänskliga arten Eller rättare sagt att tron är en del av oss alla Denna tro kan manifestera sig genom att vi ber till gudar eller tror på spöken För hjärnan verkar det inte spela någon roll
Som exempel nämns hur en forskare vid Queens University i Belfast lät en grupp elever få veta att en avliden man nyligen setts vandra genom den sal där eleverna skulle få genomföra ett skriftligt prov När forskaren, Jesse Bering, lät en kontrollgrupp göra om samma prov, fast utan spökinformationen, så visade det sig att dessa elever fuskade mer än de som fått veta att ett spöke kunde tänkas övervaka dem

Hur tydligt måste det påvisas för Claes Svahn att Humanisternas kampanj är ett direkt svar på FN's antagande om den resolution som fördömer kritik av religioner Inte att man inte ska tillåtas tro!

Jag talade med Claes Svahn en gång i telefon Det var med anledning av tv-programmet "I ditt ansikte" som jag ville att hans förening, UFO-Sverige, skulle medverka Samtidigt som de skulle få utstå konstruktiv kritik i from av satir så skulle deras blotta närva  ljudligt basunera ut: "vi står för det här!" Grundidén var att driva med företeelser som publiken, i detta fall UFO-Sverige, själva kunde skratta åt Svahn tackade vänligt men bestämt nej med rädsla av att bli till offentligt narrad, folk retade och drev med organisationen tillräckligt som det var

När nu humanisterna kommer ut och säger: "det ska inte vara förbjudet att kritisera islam medan det är tillåtet att driva med en UFO-förening!" så tycker man ju Cales Svahn borde gå i bräschen för, just det, sin tro!

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design