< Tillbaka

16 Juli - 2009

Svenska kyrkan borde visa ballar av stål.

De två engelska biskoparna Christopher Hill och John Hind kritiserar starkt den svenska diskussionen om kyrkliga homovigslar Man använder ord som gemenskap och isolering Jag anser för egen del att det ska vara upp till svenska kyrkan att själv ta beslut om homovigslar, om detta ska man inte lagstifta, men det ska göras av just denna svenska kyrkan En kyrka som förespråkar ekumenik framför konformism och likriktning Att kyrkans religion bygger på en övergripande sanning, en förvisso subjektiv tolkning, bestrider jag ej Men inte heller denna är statisk:

"Genom århundradena har kyrkans roll i samhället förändrats, från att vara en hierarkisk statskyrka till att vara demokratisk folkkyrka och medlemsorganisation"

Den sektliknande stämpeln hos den Anglikanska kyrkan får skarpare konturer medan den svenska påstår sig erhålla "rum för glädje och sorg, stilla andrum och starka kulturupplevelser []en röst för de utsatta och svaga" Så jag hoppas att svenska kyrkan lever upp till just detta när anglosaxerna kommer blåsandes i sina vallhorn

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design