< Tillbaka

23 Juli - 2009

Ut med kyrkan, in med vattnet.

Mindre städer, byar och stadsdelar har historiskt uppkommit runt en kyrka Att köra runt bland bergen i Ligurien, Italiens nordvästra provins, är en "I spy" på temat kyrkotorn Men stadsbilden har börjat förändras i takt med att nya stadsdelar tar form Modern arkitektur fokuserar på nya centrala punkter, såsom vatten i Västra Hamnen och Hammarby sjöstad, eller på teman såsom hansastaden Jakriborg i Hjärup eller ekologiska områden med fokus på kollektivt ansvarstagande

20090717508

Stadsbilden tar nya former i takt med att kyrkans makt blir alltmer inskränkt, åtminstone som symbol Förnyelse förnöjer och behovet att individualisera och möta efterfrågan har ökat Det är en positiv utveckling, måtte den spila över på fler områden

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design