< Tillbaka

30 September - 2009

Avtryck: Iran.

Iran har förärats fyra av varandra oberoende notiser på framsidan av dagens International Herald Tribune Väl jobbat!ihtMen jag antar att mullorna i det närmaste räknar klyvbara atomer än spaltmeter


KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design