< Tillbaka

15 November - 2009

Att objektifiera mannen.

Enligt artikel 4 punkt 1 i Internationella Handelskammarens (ICC) grundläggande regler för reklam får denna inte vara diskriminerande ifråga om bla kön, tex objektifiering där könen ges vissa på förhand givna roller Det finns många exempel på reklamer som blivit fällda


bild-7


Annonsen ovan föll med följande motivering av ERK:


Även om undertexten "Storleken har visst betydelse" är relevant för beskrivningen av produkten finner ERK att texten i kombination med bilden kan komma att associeras med storleken på kvinnans bröst samt att storleken har betydelse för hur kvinnors bröst i allmänhet uppfattas och värderas Den aktuella annonsen utgör därför ett exempel på reklamåtgärd i vilken ett kvinnligt attribut används som blickfång av sexuell natur, utan tillräckligt samband med den marknadsförda produkten Detta är kränkande mot kvinnor i allmänhet och reklamen strider därför mot ICC:s grundregler för reklam”


Dock ska man ha väldigt klart för sig att det enda sätt vi kan eliminera objektifiering och könsdiskriminering är genom att kämpa mot det i alla former, oavsett kön och konsekvens! Och låtom oss då starta med den här:bild-6

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design