< Tillbaka

12 Februari - 2010

Alkoholismens paradox.

Är alkoholism en sjukdom Hos läkarkåren betraktas alkoholism som ett kemiskt beroende, likt droger och mediciner, den tydligaste av formuleringar anser att en alkoholist reagerar annorlunda på alkoholen än en normalkonsument Eftersom gränsen mellan konsumtion och missbruk är mycket vag, och oftast bara kan definieras av den drabbade, så avskrivs ofta alkoholism som dålig karaktär, risigt omdöme Men definitionen av en sjukdom är just "ett tillstånd som karakteriseras av fysiologisk, psykologisk och/eller social ohälsa", och kritiken av denna definition torde isåfall ligga närmare än själva appliceringen För den drabbade inbegriper missbruket en enorm skam och man finner sällan att omgivningens, bortsett från den allra närmsta kretsen, tolerans är starkt begränsad Den stereotypa bilden av en alkoholist ger litet eller intet utrymme för tolerans Men en tydlig distinktion bör göras mellan symtom och sjukdomsbegreppet och hur sjukdomsförloppet och dess konsekvenser ser ut Att klassa alkoholism som en sjukdom innebär inte på något sätt en ansvarsbefrielse, det är ofta denna snurriga parallell som får folk att reagera; barn, fruar, kollegor att kritisera läkare och psykologer för att ta alkoholistens parti i en tro att man förflyttar skuldbördan

För skuldbördan är just den viktigaste av delar i ett brutet hem, i en icke reparerbar relation, i sveket och lögnen Men om man lyckas bortse från hämndbegäret så inser man nog att ingen människa börjat konsumera alkohol med avsikt att bli alkoholist Därmed inte sagt att man inte kan utkräva skuld, men man måste också se till de fysiska element som föder och när begäret Kan man inte, eller helt enkelt vägrar, se förbindelsen mellan de två, den kontext vari alkoholismen verkar, då tror jag man får mycket svårare att hantera det Känslan att en alkoholist bör förvägras rätten att själv känna sorg och hjälplöshet inför sitt eget skadliga bruk är inskränkt, att inte tycka alkoholister förtjänar att få sitt beroende klassat som en sjukdom i medicinska termer är rent av lite illvilligt Otaliga öppna sår till trots, man kan inte bortse från att alkoholism även drabbar alkoholisten

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design