< Tillbaka

23 Februari - 2010

Kvinnor och barn i fängelse.

I helgens the Obeserver Magazine så läser jag under rubriken Born behind bars om kvinnor som fött sina barn bakom galler Barnen har sedan blivit en anledning för dem att bryta sin kriminella bana

"Often the women in Holloway have had very difficult life experiences,"says Marshall, "The Corston Report highlighted the high rates of abuse, violence, mental illness and drug dependency experienced by women in prison However, pregnency does seem to offer some the possibility of making a new start with their baby"

Orden kommer från Denise Marshall som driver en välgörenhetsorganisation vilken stödjer gravida kvinnor i fängelse Fantastiskt, tycker jag, att statistiken pekar åt rätt håll, att så många kvinnor lägger av med missbruk och kriminalitet, fädernas roll talas det inte om Men sen när "erbjuder" barn en ny start

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design