< Tillbaka

14 Maj - 2010

Gud skapade kvinnan, och det var inte fullt så gott.

Jag småskummar "Biblisk Historia för Folkskolan" från 1887 och förfäras över följande under "Gamla Testamentet, I Tiden före Patriarkerna, 1 Skapelsen":

2 Och Gud sade: "Varde ljus!"Och det vardt ljus  Och Gud såg ljuset, att det var godt

[] Och jorden frambragte gräs och örter, som hade frö, och träd, som buro frukt Och Gud såg, att det var godt

[] Och så gjorde Gud de två stora ljusen, det större ljuset till att herska öfver dagen och det mindre ljuset till att herska öfver natten, samt stjernorna Och Gud såg, att det var godt

[] Och så skapade Gud de stora sjödjuren och krälande djur, som vimla i vattnen, och allehanda foglar Och Gud såg, att det var godt, []

[] Och så gjorde Gud de vilda djuren och allehanda krälande djur på jorden Och Gud såg, att det var godt

5 Och Herren Gud sade: "Det är icke godt, att mannen är allena Jag vill göra honom en hjelp, som är honom lik" Då lät Gud en tung sömn falla öfver mannen, och under det han sof, tog han ett af hans refben och gjorde deraf en qvinna och förde henne fram inför mannen Gud välsignade dem och sade: "Varen fruktsamme och föröken eder och råden öfver fiskarne i hafvet och öfver foglarne under himmelen och öfver alla djur på jorden!" Och de voro båda nakna, och de blygdes icke Och Gud såg på allt, som han hade gjort, och de, det var ganska gott

Så allt fram till qvinnan var allt godt Qvinnan, och det som blev följden av hennes tillkomst, blev ganska godt

Jag slår i Bibeln med översättning från 1541, som boken förslagsvis bygger på, G:a Testamentet första Moseboken, vers 27 och 30, : Och Gud skapade menniskona sig til et belåte, till Guds belåte skapade han honom, Man och Qvinna skapade han dem (1 Mos1:27) "Och Gud såg på alt det han gjordt hade, och si, det war alt ganska godt" (1 Mos1:31)

Kvinna och man skapades samtidigt men det var fortfarande på en nivå av ganska godt, till skillnad från när djur och natur och stjärnor skapats

Jag slår i översättningen från 1917 och finner: "Och Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne, till man och kvinna skapade han dem" (1 Mos1:27) "Och Gud såg på allt, som han hade gjort, och se, det var mycket gott " (1 Mos1:31)

Även i översättningen från 2000 står det  "Gud skapade människan till sin avbild, till Guds avbild skapade han henne Som man och kvinna skapade han dem" (1 Mos1:27) "Gud såg att allt som han hade gjort var mycket gott" (1 Mos1:31), precis som i den engelska översättningen under King James: "Then God saw everything that He had made, and indeed it was very good" (1 Mos1:31)

Därmed undervisade man alltså på premisserna att kvinnan var sämre, till hjelp, och med henne blev det ganska godt Visst har jämställdheten gått framåt, men religionens anhängare torde ju likt oss antagonister kunna genomskåda en semantisk omprövning för att kväva kritik I annat fall skriver nu under på just vår kritik, den att religion är fullständigt Godtycklig

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design