< Tillbaka

22 September - 2010

Garage och kebab.

SD har stötts och blötts och jag gör inte anspråk på att upprepa vad andra kloka människor med mig tycker Men en sak förvånar mig Mycket Johan Hilton twittrade, alternativt valde att vidarebefodra någon annans, att vi måste sluta förklara för SD att vi har invandrare att tacka för mat och låneord, detta är inte problemet Jag tycker tvärtom, jag tycker att just detta är kärnan till mycket SD har gått till val på en rasistisk invandringspolitik (mål) där argumentationen har haft till syfte att skapa en alienering inför människor från andra kulturer (medel) Då måste det vara viktigare än någonsin att påvisa de saker som man tar för givet, simpla saker som mat, språk, musik, mode etc Det finns inte och har aldrig funnits någon tydlig skiljelinje mellan VI och DEM och för att kunna synliggöra detta måste man visa på det osynliga Bland annat

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design