< Tillbaka

17 Oktober - 2010

Ateister som kunskapsbärare av religion.

En undersökning på amerikaner från the Pew Forum visar att ateister är mest pålästa i religiösa frågor Debattörer har livat visat på ironin och liberaler har trumfat elakt, men utan att visa på någon egentlig analys Ännu intressantare, för oss, hade ju varit att se paralleller till en liknande undersökning i Sverige, vad skulle den visa på

I vissa delar av USA är samhället så intimt förbundet med religion; din tro är en skyldighet och mycket av den sociala gemenskapen sker i den religiösa alliansen trygga sköte På samma sätt som du är ute i kylan, avvisad likt paria, om du väljer att gå en annan väg Självklart gäller inte detta för var amerikan, men i mycket större utsträckning, och mycket mer intensivt tillämpat, än i Sverige För att göra valet att bryta upp krävs ett kraftfullt ifrågasättande, baserat i kunskap Ett aktivt beslut för att gå ur I Sverige krävs det tvärtom ett aktivt beslut för att praktisera sin religion Jag har bra grundkunskaper i religion och erkänner mig till ateismen Men jag tror att de allra flesta som praktiserar någon form av religion i Sverige idag har betydligt större kunskaper än jag religionerna generellt I USA får du slåss för din icke-tro, i Sverige får du slåss för din tro Och då menar jag slåss som ett sätt att övertyga dina nära oliktänkare om varför din ståndpunkt är värdig dig

Kanske är jag ute och seglar Och det erkänner jag också Uppfriskande, eftersom jag brukar ha svaren på allt!

KONTAKT & PRESS

HELENA SANDKLEF
PRODUCENT

info@helenasandklef.se
+46 (0) 702 641 691

HELENA SANDKLEF PRODUKTION
KIRUNAGATAN 46
162 68 VÄLLINGBY

INTEGRITETSPOLICY
Kreera web&design